Berichten in de catergorie: “Nederlands”


Bijna 10 jaar heb ik extra site gehad voor België doch in het kader van vereenvoudigingen, is deze site nu hierin samen gelegd. Nu is het zo geweest, dat die site voor goed 90% doorverwees naar steunsites in de respectievelijke talen (Nederlands, Frans en Duits). (Opmerking: de Franstalige steunsites schijnen spijtig genoeg momenteel offline te zijn.).

Wat overgebleven is, zal in de toekomst in deze Nederlandstalige categorie opgenomen worden - dit kunnen gewoonweg vertalingen zijn van de Duitstalige bijdrages die voor de Nederlandstalige zone van interesse kunnen zijn of specifieke berichten gemunt op België. De betreffende bijdrages zullen dan ook een linkje naar de respectievelijke vertaling hebben; geen linkje, geen vertaling. De rest van de site blijft hierdoor wel in de Duitse taal, maar daar dit een blog gebaseerd op WordPress is, zul je zeker geen problemen hebben, om toch een passend commentaar te kunnen schrijven.

Hoe dan ook, de statische pagina's van deze steunsite zijn nu niet meer in Wordpress zelf gerealiseerd en volledig naar het Nederlands vertaald. Dus, de belangrijkste informaties zul je zeker verstaan: Waar zijn de OBCZ in de Duitse regio? En waar zijn er Duitstalige bijeenkomsten?

Bijeenkomst in Brussel van 24-26 Mei 2013De Fransen houden geregeld een zogenaamd MegaBookCrossing (AKA MBC) bijeenkomst in de franstalige Regio. Nu zijn ze op het idee gekomen, er eentje in Brussel te houden, wat ons Vlamingen en Nederlanders niet moet van af houden, er ook naar toe te gaan. !fies!

Er zijn nog niet veel detials bekend, buiten het feit, dat de bijeenkomst tijdens het wewekeinde van 24 tot 26 Mei 2013 zal plaats vinden.

lees verder…

De Belgische Steunsite


Bijna 10 jaar heb ik extra site gehad voor België doch in het kader van vereenvoudigingen, is deze site nu hierin samen gelegd. Nu is het zo geweest, dat die site voor goed 90% doorverwees naar steunsites in de respectievelijke talen (Nederlands, Frans en Duits). (Opmerking: de Franstalige steunsites schijnen spijtig genoeg momenteel offline te zijn.).

lees verder…